En sommarhälsning till våra medlemmar

En finsk kusin!
2017-01-17
Infobrev februari
2018-03-26
En finsk kusin!
2017-01-17
Infobrev februari
2018-03-26

Medlemmar!

En sommarhälsning från styrelsen i Föreninen Sofia Linnea
Vid årsmötet i april och i andra sammanhang har vi fått påstötningar om att förbättra informationen och kontakten med alla medlemmar i föreningen. Vi tar med denna sommarhälsning ett steg i den riktningen. Vidare så har vi blivit aktivare med att lägg ut video och bilder från våra seglingar och andra aktiviteter på Facebook där vi har en öppen grupp. Vi försöker också uppdatera vår hemsida, www.sofialinnea.se, mer frekvent. Vi vill ha mer kontakt med Dig som är medlem. Du med Din medlemsavgift till föreningen är en viktig förut-sättning för att vi ska kunna uppfylla vår förenings syfte.

Föreningens verksamhet, som är ideell, har till syfte att vårda och segla den unika vedjakten Sofia Linnea och därmed bevara kultur-traditionen med seglande vedjakt i Stockholms skärgård. (§ 3 ur våra stadgar)

En annan viktig förutsättning är att vi medlemmar bokar seglingar som ger ett ekonomiskt bidrag till underhållet av Sofia Linnea. När vi seglar syns vi också i vår vackra skärgård vilket är väl så viktigt. De senaste åren har antalet seglingar minskat samtidigt som Sofia Linnea börjar bli till åren och kräver mer underhåll. Nästa år är det 30 år sedan hon sjösattes och sedan premiärseglade. Vi behöver vända trenden och öka antalet seglingar. Om Du är intresserad så kontakta oss, kontakt-uppgifter finner på hemsidan www.sofialinnea.se.

Årsmötet 26 april
I Sofia Linnea Nytt 2017 kunde du läsa om vad vi gjorde förra året och lite om det som var på gång. Den innehöll också kallelse till årsmötet. Ett trettiotal medlemmar hörsammade kallelsen och kom till folkhögskolan på Skeppsholmen. Den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet och en ny valdes. Lennart Danielsson och Anders Åström lämnade styrelsen. Bengt Persson valdes till ordförande. Thomas Berkey och Sven Ringmar är nya i styrelsen. Mer om styrelsen och vad vi gör kan du se på hemsidan.
Seglingssäsongen är nu i full gång!
April och maj var hektiska månader i föreningen. Sofia Linnea fick av vintertäckningen, riggades, dockades på Beckholmen och rustades. Allt gick bra och många ställde upp och hjälpte till. Det blev som vanligt hektiskt i slutet och några saker fick göras som inledning på utbildningsseglingen, årets första. Den gav oss två nya kockar och fem nya båtsmän. Vi seglade från Skeppsholmen till bojen i Sjösalaviken vid Stavsnäs.

Första helgen i juni deltog vi i Kryssarklubbens 24-timmars segling. Det var första gången det fanns en skutklass och det var mycket uppskattat av de 15 medlemmar som deltog under Jan Wrangels skepparskap.

Midsommarseglingen gick i år till Rödlöga där vi deltog i öns midsommarfirande. Vi avslutade firandet med att framföra Sofia Linnea-sångerna för det hundratal besökare som var samlade.

Vi har ett antal seglingar bokade under juli till september men det finns gott om lediga tider.

Säsongen kommer som vanligt att avslutas med att vi seglar in till Skeppsholmen. Det kommer att ske senast i början av oktober. Då kan Du ånyo beskåda en vedjakt i Stockholm. Följ oss på Facebook och på hemsidan, www.sofialinnea.se, så kommer du att veta var Sofia Linnea är och när Du kan komma ner på ett besök.

Vill du läsa sommarhälsningen som ett pdf-dokument kan du göra det här: länk
Trevlig Sommar och Välkommen ombord för segling av vår fina vedjakt Sofia Linnea i glada vänners lag!

Styrelsen Föreningen Sofia Linnea

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *