Här är vi!

Vi har en positionssändare ombord (AIS) och du kan på denna sida se var vi är och hur vi kryssar oss fram i Stockholms skärgård.