Hantera dina medlemsuppgifter

På den här sidan kan du som är ny medlem lämna in dina kontaktuppgifter och du som är befintlig medlem kan uppdatera om du flyttat, bytt mailadress eller liknande.
Om du håller dina kontaktuppgifter aktuella kan du vara säker på att alltid få tidningen Sofia Linnea Nytt och annan information från oss.
När du klickar på knappen "Skicka" skapas ett e-mail som skickas in till vår medlemsadministration. Om du hellre vill kan du också skicka ett email med motsvarande uppgifter till adress info@sofialinnea.se
 

  Uppgifter


  Ny medlemUppdaterade kontaktuppgifter för befintlig medlem


  Samtycke till personuppgiftsbehandling

  Föreningen Sofia Linnea har ett medlemsregister för att kunna hålla information om vilka som är medlemmar i föreningen.

  De uppgifter som finns om dig i medlemsregistret är namn, födelsedatum, adress, telefonnummer samt mailadress. Vi sparar även uppgift om inbetalning av medlemsavgifter. I registret kan också finnas information om vilka aktiviteter i föreningens regi som du deltagit på samt i förekommande fall förtroendeposter du har i föreningen.

  Syftet med att spara dessa uppgifter är att kunna hålla en förteckning över vilka som är medlemmar i föreningen vid varje tillfälle, kunna veta vem som betalt årets medlemsavgift, att kunna ge information till våra medlemmar om föreningens aktiviteter samt att distribuera föreningens tidning.

  Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen. Uppgifterna kommer aldrig att lämnas ut till någon utanför föreningen.

  Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

  Föreningen Sofia Linnea
  c/o Fernqvist
  Svartkärrsgatan 6
  132 32 Saltsjöbaden
  info@sofialinnea.se
  Organisationsnummer: 802013-7132

  Jag samtycker till mina personuppgifter lagras och behandlas enligt ovanstående (obligatorisk)

  Sidan skyddas av Google reCAPTCHA, se Googles Privacy Policy och Terms of service