Föreningens styrelse

Det är vi som är Föreningen Sofia Linneas styrelse

Anders Jansson

Ordförande


Jan Wrangel

Ledamot

070-276 6288


Per Sandin

Kassör


Johan Klinge

Ledamot

073-964 0142


Una Kjällquist

Ledamot

070-928 8082


Johan Elerud

Ledamot


Gustav Malmer

Ledamot


Håkan Grönvall

Ledamot