Styrelsen

Föreningens styrelse

Det är vi som är Föreningen Sofia Linneas styrelse

Bengt Persson

Ordförande

070-896 56 94


Jan Wrangel

Underhållsansvarig


Sven Fernqvist

Ekonomiansvarig


Thomas Berkey


Rickard Schele

Bokföringsansvarig


Johan Klinge

Sekreterare & bokningsansvarig

073-9640142


Sven Ringmar


Alexander Dahlquist

Båtsmansansvarig

och hemsida