Medlemsregister

Hantera dina medlemsuppgifter

På den här sidan kan du som är ny medlem lämna in dina kontaktuppgifter och du som är befintlig medlem kan uppdatera om du flyttat bytt mailadress eller liknande.
Om du håller dina kontaktuppgifter aktuella kan du vara säker på att alltid få tidningen Sofia Linnea Nytt och annan information från oss.
Under 2016 inför vi ett nytt medlemsregister. Det har en funktion där du själv kan gå in och uppdatera dina medlemsuppgifter. Du gör det genom att fylla i formuläret nedan.