Kontakt

Föreningens postadress

Föreningen Sofia Linnea, c/o Fernqvist, Svartkärrsvägen 6, 1 tr, 132 32 Saltsjöbaben


Plusgiro

Föreningens plusgiro: 60 36 18-0

VHF

Sofia Linneas signalbokstäver är: SLQF

073-96 40 142